مرکز فیزیوتراپی متمرکز و سیار

با توجه به مساعدت و حمایت ارزشمند سفارت محترم ژاپن مبنی بر تاسیس مرکز فیزیوتراپی خاص حاشیه نشینان شهر کرمان با تهیه دستگاه های مورد نظر به ارزش ریالی 000 / 000 / 300 / 3 ریال که نیاز مبرم به مکان مناسب و استاندارد جهت استفاده معلولین با شرایط خاص با وجود ویلچر و تخت به متراژ تقریبی 250 متر مربع و وجود یک دستگاه ماشین ون جهت راه اندازی فیزیوتراپی سیار که نیازمند همت خیرین بزرگوار می باشد.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها