راه اندازی دفتر تهران

کارهای انجام شده از طریق دفتر تهران توسط نایب رئیس هیات مدیره (مدیر امور اجرایی انجمن) با کمک و هزینه کرد نیکوکاران بزرگوار تهرانی


۱- بازسازی کامل مجتمع شهید شجاعی تهران با هزینه ای معادل ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۳۵۰ ریال
۲- تجهیز واحد آموزش مجتمع شهید شجاعی تهران با خرید ۱۴ دستگاه کامپیوتر با متعلقات، ۱۲ عدد صندلی و ۱۲ عدد میز کامپیوتر به ارزش ریالی  ۸۰۰ / ۷۴۰ / ۱۷۵  ریال
۳- بازسازی مرکز بهزیستی مجتمع آزادی تهران با هزینه ای معادل ۰۰۰ / ۲۶۰ / ۳۶۹ ریال
۴- خرید مواد شوینده و لوازم آشپزخانه و مواد خوراکی جهت مرکز شبانه روزی فرخنده در تهران به مبلغ ۲۰۰ / ۷۱۸ / ۹ریال.
۵- خرید لوازم بهداشتی جهت کودکان مجتمع شهید فیاضی بخش کرمان به ارزش ۰۰۰ /۰۰۰ / ۱۰ ریال

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها