سخن نخست

خیرالناس انفهم للناس
ارزشمندترین مردم، سودمندترین آنان است.


انسان موجودی اجتماعی است و در جمع استعدادهایش شکوفا می گردد. انسانها، همانند سنگهایی نیستند که از یکدیگر بی خبر و با هم بی ارتباط، بلکه مانند حلقات یک زنجیره اند که حیات و قوامشان در گروه پیوستگی و وابستگی است. به همین جهت در فرهنگ بشری همواره به این مساله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون جامعه انسانی به این سو فرا خوانده شده است. اندیشه وران و مصلحان، با بیان و قلم، مردم را به همدلی و خدمت رسانی دعوت کرده و آن را از مقدمات جامعه و اجتماع بر شمرده اند. ادیان الهی که براساس ارزشهای فطری و واقعی استوارند، به این امر عنایت کرده و نقش اساسی را در ایجاد و تقویت این روحیه داشته اند  پیامبران و آورندگان پیام الهی بعنوان یک الگوی مؤثر و ارزشمند در رأس خدمتگزاران جوامع بشری بوده اند. در فرهنگ و معارف اسلامی، به این صفت و عمل شایسته سفارش و تأکید فراوان شده است.

یکی از مسائلی که دین مبین اسلام به آن بسیار حساسیت نشان داده است، مسأله وظایف مردم در قبال یکدیگر و رعایت حال هم، بلکه سبقت در خدمت به همدیگر است. خدمت به خلق هم یکی از اصول اساسی دین اسلام است. این جنبه مذهبیت برانگیزنده روش ها و جوانب عاطفی و الزامی اعمال خیرخواهانه است. توفیق انجام این گونه کارهای انسانی، کمکی است از بهشت، برای پاک کردن گناهان، رهایی از مجازات و مهمتر از همه سپاسگزاری از خداست بخاطر الطافش. به همین جهت، در فرهنگ بشری همواره، به این مسأله توجه گردیده و به تعبیرهای گوناگون، جامعه به این سو فرا خوانده شده است. در دین بزرگ اسلام ارزشمندترین مردم، سودمندترین آنان به همنوع است.
انجمن زنان نیکوکار مهتاب خیریه نیک گامان جمشید نیز با الهام گرفتن از مکتب انسان ساز اسلام و بنا به اهداف پیش بینی شده خود طبق اساسنامه با حس نوعدوستی با حمایت و رسیدگی به امور جامعه هدف از جمله حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند در نظر دارد از توان افراد جامعه در پرداختن به این مهم معنوی بهره جسته و با ایجاد زمینه فعالیت داوطلبانه برای عموم افراد خیر، نیک اندیش و توانمند، بستری مناسب برای رشد و بالندگی معنوی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف خود بویژه زنان را فراهم آورد.
ایجاد پیوند بین مردم خیر و نیکوکار با ارائه خدمات داوطلبانه به افراد نیازمند و ارتقاء سلامت جامعه هدف، از اهداف بزرگ اجتماعی این مؤسسه است. در این راستا دفتر داوطلبان و همیاران امید دارد تا با برداشتن گام اول به شیوه حاضر بتواند انگیزه هایی را فراهم آورده و با اتحاد و هماهنگی افراد جامعه را در یک تلاش مشترک معنوی به تصویر بکشد و از نتایج آن نیز لذت ببریم
امید آن داریم که شما همنوعان عزیز و هموطنان گرامی و همشهریان ارجمند با کسب توفیق الهی ما را در این راه طولانی، پرپیچ و خم  (ارائه خدمات انسان دوستانه و نیکوکارانه و در عین حال پرثمر و با کسب ثواب مظاعف) یاری و همراهی نمایید.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها