نکات ویژه

تعاونوا علی البر و التقوی  

  کمک کنید همدیگر را در نیکوکاری و پرهیزکاری

  •  این انجمن جهت احترام به نیت ارزشمند خیرین بزرگوار در خصوص کمک به نیازمندان واقعی جامعه وظیفه خود می داند حتی المکان از کمک به افراد معتاد حتی سیگاری به هر نحو خودداری کند مگر در مواقع بسیار حساس و حیاتی و یا عدم اطلاع از اعتیاد مراجعین و یا معرفی شدگان متقاضی دریافت سرویس.
  •  افراد نیکوکار در هر هنگام که صلاح بدانند می توانند از عملکرد نیکوکاری خود اطلاع کامل حاصل نمایند. و بدور از هر گونه نگرانی و باحداقل احتمالات چگونگی عملکرد این انجمن خطای احتمالی را نیز به صفر برسانند، ما آماده هر گونه همکاری و پاسخگویی هستیم.ضمن اینکه سعی می شود در آینده نزدیک اطلاعات لازم در مواقع مختلف به اطلاع افراد و حامیان بطور مستمر و مستند رسانده شود.
  •  این مجموعه نیاز به بودجه قابل توجهی دارد که بتواند نسبت به پوشش هزینه های غیر قابل پیش بینی و اورژانس بموقع اقدام نماید.کمک به در راه ماندگان (ابن سبیل) همراه با تهیه پوشاک، مواد خوراکی و غذایی و ..... یکی دیگر از اهداف مؤثر این مجموعه می باشد. شما می توانید در هر موقع از شبانه روز حتی تعطیلات براساس نیت خیرخود در هر زمینه ای و به هر شکل ممکن نیکوکاری نموده و از جلب رضایت خدای خود لذت معنوی ببرید.
  •  شما می توانید با اقتدار کامل بدور از هر گونه نگرانی پیام رسان ما به عزیزانی باشید که هم نشینی و یا هم صحبتی با آنان برایمان مقدور نبوده و یا نیست و از ثواب ارزشمند معنوی را نصیب خود گردانید چون امام جعفر صادق (ع) فرموده اند: اگر کار خیری ۸۰ دست، دست به دست شود بدون آنکه از دهنده اصلی کم شود اجر کامل به همه می رسد.
  •  شما می توانید با تسهیلگیری این انجمن یاری رسان عزیزانی باشید که برای دیدار شما جهت رفع مشکل خود چشم انتظار و لحظه شماری می کنند.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها