شناسایی مددجو

با در نظر گرفتن تعداد نیازمندان در زمینه های مختلف و بعضاً مشاهده بعضی از مراجعین جهت دریافت کمک از جاهای مختلف این انجمن با اعزام مددکاران خبره خود در یک یا چند نوبت برای شناسایی فرد معرفی شده بر اساس فرمت زیر اقدام می نماید.

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها