Feature

Welcome to Premium Venus Template

اهداف هشت گانه

  1. گسترش فرهنگ خیر خواهی و نیکوکاری در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی
  2. دفاع از حقوق بانوان در ابعاد مختلف و زمینه های گوناگون با اولویت کودکان یتیم، بی سرپرست ، بد سرپرست، دختر و پسر
  3. توانمند سازی بانوان نیازمند، معلول، زنان سرپرست خانوار، دختران و زنان خود سرپرست از طریق آموزش و حرفه آموزی بویژه صنایع دستی
  4. حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند پشت نوبت دریافت سرویس از سازمانهای حمایتی از جمله زنان معلول، زنان سرپرست خانوار، زنان بیمار و... با اولویت تأمین جهیزیه و هزینه های ازدواج
  5. حمایت ویژه از کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیبهای اجتماعی
  6. ساماندهی کمکهای خیرین به ویژه زنان نیکوکار طبق نیت، نظر و با حضور خودشان
  7. راه اندازی مراکز آموزشی، ایجاد اشتغال پایدار و شبانه روزی وفق نیاز روز با کسب مجوز لازم
  8. کمک به موسسات خیریه ضعیف، مراکز شبانه روزی، فعالان نیکوکاری و پروژه های خاص(در صورت وجود اعتبارات و امکانات لازم) به کمک نیکوکاران محترم

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها